Search

  Side Menu

   Side Page
 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 24 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1144 คน
5909 คน
352867 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-06

 

ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซต์ โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ

 วิชาการเป็นเลิศ กิจกรรมยอดเยี่ยม พัฒนาเด็กสู่โลกยุคใหม่
    
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ในสภาวะการโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 เริ่มตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน แอดไลน์ @ann-anuban เพื่อเข้าห้องเรียน เเละรับเอกสารการเรียนออนไลน์ >>>>

Copyright (c) 2010 by anongnartkindergarten.com