Search

  Side Menu

   Side Page
 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
74 คน
16917 คน
345925 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-06

 

ENGLISH TEACHER
 ** โรงเรียนจัดหาครูต่างชาติ เจ้าของภาษา สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ โดยม่มีค่าใช้จ่าย**
 
        โรงเรียนได้จดทะเบียนการสอนเป็นหลักสูตรสามัญศึกษา  แต่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการสอนเสริม พิเศษ ในระบบ English Program (EP) เพิ่มเติมแก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย วิชา mathematics, science, social,และ English โดยจัดครูผู้สอนเป็นชาวยุโรป ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (Native speaker) เน้นให้นักเรียนออกเสียงพูดและสนทนา ประโยคที่มีโอกาสใช้บ่อยในชีวิตประจำวันทางโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ

     ได้ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย โดยนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และสร้างความสนุกสนานระหว่างเรียน
 
    
Copyright (c) 2010 by anongnartkindergarten.com