Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menuโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ ซ.รามอินทรา 31
สอนหลักสูตร Intensive English Program (IEP)
แบบรายวิชา Anongnart System
มีครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ในทุกวัน 5 คาบ / สัปดาห์
คาบละ 30 นาทีและมีครูคนไทย สอนภาษาอังกฤษเสริม
เพิ่มเติมให้อีก 4 คาบ / สัปดาห์
บูรณาการสอนที่เป็น วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา โดยให้ สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนจะได้รับความรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควบคู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
ฝึกเน้นให้เด็กสนทนาและออกเสียงพูด (Phonics) โดยครูต่างชาติจะเป็นต้นแบบในการสนทนา และการออกเสียงพูดตลอดทั้งวัน เมื่ออยู่กับเด็ก

ทดสอบเทียบผลพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดย ครูต่างชาติ 

 

 💚หลักสูตรการเรียน​การ​สอน​โรงเรียน​อนุบาล​อนงค์​นาฏ​💚

โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏเป็นสถานศึกษาทางเลือก
(ระบบการสอน Anongnart System)
ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนของเราเอง โดยจัดระบบการสอน
ให้อิงตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นรูปแบบแนวคิดเป็นของโรงเรียน
ทั้งในด้านการเรียน การสอน การประเมินผล เป็นการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเฉพาะตัว เน้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน และมีความยืดหยุ่นในการสอน

📍จัดการสอนในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา

📍โรงเรียนได้จัดการสอนเสริมพิเศษ ในระบบ Intensive English Program (IEP) ที่มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน โดยจัดครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ เน้นให้นักเรียนออกเสียงพูดและสนทนา ประโยคที่มีโอกาสใช้ในชีวิตประจำวัน

📍อีกทั้งยังมีครูคนไทย ที่สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ ที่สอดคล้องกับครูต่างชาติ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มีกิจกรรมเสริมทุกอย่างเช่น ว่ายน้ำ(เรียนกับครูพละศึกษาโดยตรง)
รำไทย(ครูจบคุรุศาสตร์สาขานาฏศิลป์)
แจ๊สแด๊นซ์และบัลเล่ต์(สอนโดยครูสอนแจ๊สจากโรงเรียนนาฏศิลปอนงค์นาฏ)แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเทอม..(กิจกรรมการแสดงทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนจัดเตรียมให้หมดเช่น เสื้อผ้า แต่งหน้าและทำผม)
ส่วนภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวต่างชาติทุกวันแบบ full-time
และมีภาษาจีนให้อีก3วันต่อสัปดาห์สอนโดยเหล่าซือจบจากประเทศจีน..
สามารถสอบถามเพิ่มเติม
แอดไลน์ @ann-anuban
www.anongnartkinderkarten@yahoo.com ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ