โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ     
 โทร. 0-2973-1734-6
           Anongnart Kindergarten School Tel. 0-2973-1734-6
                 หลักสูตร English Program 3 ภาษา  - ไทย - อังกฤษ - จีนกลาง
  Search

  Side Menu

   Side Page
 สถิติวันนี้ 72 คน
 สถิติเมื่อวาน 151 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
10264 คน
27791 คน
278045 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-06

 
เสริม English Program โดยคุณครู Nataly ชาวแคนาเดียน สอน 4 วิชาหลัก English, Social, Mathamatic, science และยังเสริม English Conversation โดยคุณครู Kim ชาวสวีดิช..โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรายเดือน**..ร.ร. ยังรับดูแล น.ร. ถึงเวลา 19.00 น. (มีค่าใช้จ่าย)**

 

โครงการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เวลา 15.00 - 16.00 น.

แบบที่ 1 - เรียนเฉพาะวิชาการ

                  วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือท่านผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการตรวจสอบการบ้านของบุตร-หลานของท่าน

                                         ในแต่ละวัน  คุณครูจะช่วยเหลือในการจัดให้นักเรียนทำการบ้าน และทบทวนแบบเรียนที่

                                          เรียนมาในแต่ละวัน

ค่าใช้จ่าย :  เดือนละ 1,000.-บาท

แบบที่ 2 - เรียนวิชาการ 30 นาที - รำไทย และ Jazz Dance 30 นาที

ค่าใช้จ่าย : เดือนละ 1,300.-บาท

------------------------------------------

โครงการดูแลนักเรียน เวลา 16.00 - 19.00 น.

                    วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือท่านผู้ปกครองที่ทำงานเลิก 5 โมงเย็นและไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่จะสามารถมารับ

                                           นักเรียนในเวลาเลิกเรียนปกติได้

ค่าใช้จ่าย : เดือนละ 1,000.-บาท

**หมายเหตุ : เฉพาะโครงการนี้ ร.ร.จะทำการอาบน้ำและจัดอาหารเย็นให้กับนักเรียนด้วย**

**********************************************

โครงการเรียนพิเศษในทุกโครงการ ไม่เป็นการบังคับ  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครอง

ในภาวะเศรษฐกิจรัดตัวในปัจจุบัน และ โรงเรียนรับรองว่าการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นในเวลาปกติ

ครูผู้สอนทุกท่านทำการสอนเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาบุตร-หลานของท่านให้เป็นบุคคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง....

 

โรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน  -  คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง

 

 


Copyright (c) 2010 by anongnartkindergarten.com