Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menu


 
โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ 
ส่งเสริมกิจกรรม
         เพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่กล้าแสดงออกอีกทั้งเป็นการออกกำลังกายที่เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน ร่างกายแข็งแรง โดยโรงเรียนฯ จัดให้มีการสอน วิชา รำไทย Jazz Dance และ Dancers และจัดให้มีกิจกรรมบนเวทีจริง โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการแต่งหน้า ทำผม และการเช่าชุดการแสดง โดยมีครูคอยควบคุม และดูแลอยู่ตลอดเวลา 
 


   หน้าแรก << 1 2>> กลับ
 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ