Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menuทำไมต้องโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ
         นอกจากการเรียนการสอนหลักของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ในระดับปฐมวัน โดยโรงเรียนฯ มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องอาหารเช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ห้องแดนซ์ เป็นต้น
       มีการจัดโชน และจัดส่วนต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม  สถานที่กว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วน โดยมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้องเรียน , ห้องแดนซ์ 1 ห้องเรียน, ห้องน้ำ แยกชายหญิง 4 ห้อง , สนามเด็กเล่น 2 สนาม , สระว่ายน้ำ 1 สระ ห้องครัว ห้องอาหาร 1 ห้อง สวนแปลงผัก 1 แปลง
ภายในห้องเรียน เป็นห้องแอร์ ทุกห้อง อีกทั้งยังมี อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนเช่น โทรทัศน์ สื่อการสอน และมีเครื่องฟอกอากาศให้กับเด็กๆ ทุกคนภายในห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์การนอนกลางวันของเด็กๆ ทุกคน
 

♥ ห้องเรียนกว้างขวางเหมาะแก่การเรียนรู้

♥ ห้องครัวสะอาดปลอดภัย

♥ สนาม ลานกิจกรรม กว้างขวาง
  
  
  
 
    หน้าแรก << 1 2 3>> กลับ

 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ